స్కూల్ కి పోదాం చలో…చలో…

వేసవి సెలవల తరువాత తెలంగాణ వ్యాప్తంగా స్కూళ్లు తెరుచుకున్నాయి. పిల్లల స్కూల్ హడావుడి మొదలైంది. సెలవల తరువాత కొత్త పుస్తకాలు, బ్యాగులు,…

ఇక నుండి పాస్ అయితేనే పై తరగతులకి

సరిగా చదివినా చదవక పోయినా పై తరగతులకు పంపించే ప్రస్తుత విధానానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కోత విధిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉత్తీర్ణతతో సంబంభం…