ఉన్మాది చేతిలో గాయపడ్డ సంధ్య మృతి

ఉన్మాది చేతిలో తీవ్రంగా గాయపడిన సంధ్యారాణి మృతిచెందింది. మూడు సంవత్సరాలుగా సంధ్యారాణితో పరిచయం ఉన్న కార్తిక్ అనే వ్యక్తి గురువారం సాయంత్రం…