8నెలల చిన్నారి పై అఘాయిత్యం-సమీప బంధువు ఘాతుకం

దేశరాజధాని ఢిల్లీలో జరిగిన ఘటన మానవ జాతి సిగ్గుతో తలవంచుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఉచ్చం నీచం తెలియని ఒక పశువు ఏనిమిది నెలల…