అవసరమైతే ప్రాణాలు తీస్తా అంటున్న తమన్న

బాహుబలి లాంటి చిత్రం కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి లేదా ప్రాణాలు తీయడానికి కూడా సిద్ధమని అందాల నటి తమన్న అంటోంది. బాహుబలి…