కరెంట్ "షాక్" తప్పదా?

తెలంగాణ లో విద్యుత్ ఛార్జీలు పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉజ్వల్ డిస్కం హామీ యోజన (ఉదయ్) పేరిట కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుని…