వర్మకి దిమ్మతిరుగుతోంది

రాంగోపాల్ వర్మ సినిమా దర్శకుడిగా కన్నా వివాదాస్పద వ్యక్తిగా ఎక్కువగా పేరు సంపాదించుకున్నాడు. ఇంటర్వ్యూలలో తిక్కతిక్క సమాధానాలు ఇవ్వడంతో పాటుగా ఎవరికీ…