కామేడీ పేరుతో బూతు…జబర్థస్త్,పటాస్ ల పై కేసు

కామెడీ పేరుతో ప్రసారం అవుతున్న బూతును అడ్డుకోవాలంటూ ఓ వ్యక్తి మానవహక్కుల సంఘాన్ని, పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. టీవీల్లో ప్రసారం అవుతున్న రెండుకార్యక్రమాలపై…