పాకిస్థాన్ లో పతంజలి ఉత్పత్తులు

  పాకిస్థాన్ లోనూ పతాంజలి ఉత్పత్తులను అమ్మడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు యోగా గురువు, పంతాంజలి ఉత్పత్తుల ప్రచార కర్త బాబా రాందేవ్…

రాందేవ్ బాబా పై విషపు ప్రచారం

యోగా గురువు రాందేవ్ బాబా పై సామాజిక మాధ్యమాల్లో విషపు ప్రచారం ఎక్కువైంది. రాందేవ్ బాబా ప్రధాన ప్రచారకుడిగా ఉన్న పంతాజలి…

పతాంజలి పై కార్పోరేట్ యుద్ధం

భారతీయ కన్జూమర్ మార్కెట్ లో పంతాంజలి గ్రూప్ సృష్టిస్తున్న సునామీని తట్టుకునేందుకు విదేశీ సంస్థలు కూడా కొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వస్తున్నాయి.…