పంచాయతీ కార్యదర్శి పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల

panchayat secretary posts notification జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శుల పోస్టులకు పంచాయతీరాజ్ శాఖ ప్రకటన జారీ చేసింది. ఇందులో మొత్తం 9,355…