చుడీదార్ తో వస్తే నో ఎంట్రీ

మహిళలు చుడీదార్ తో తిరువనంతపురం లోని శ్రీ పద్మనాభస్వామి ఆలయంలోకి వస్తే అనుమతించరు. చాలా కాలంగా ఈ ఆలయంలోకి మహిళలు చీర…