క్యాబ్ డ్రైవర్ల సమ్మె

క్యాబ్ డ్రైవర్లు సమ్మె బాట పట్టారు. తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ క్యాబ్ డ్రైవర్లు డిసెంబర్ 30వ తేదీ అర్థరాత్రి…