ఓబామా కంటతడి

అమెరికా అధ్యక్షపదవికి బరాక్ ఓబామా వీడ్కోలు పనికారు. ఈ సందర్భంగా ఓబామా చికాగో పట్టణంలో జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా…