రు.కోటికి 25లక్షల కమీషన్

కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద నోట్లను రద్దు చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయంతో భారీగా లెక్కలు చూపని నగదును పోగు చేసుకున్న పెద్ద మనుషులకు…