ఆకట్టుకున్న బ్రాహ్మణి

అంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో జరుగుతున్న జాతీయ మహిళా పార్లమెంటు సదస్సులో మాట్లాడిన ఏపీ సీఎం కోడలు నారా బ్రాహ్మణి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు.…