కుడికాల్వకు నీరు బంద్-నాగర్జున సాగర్ వద్ద ఉధ్రిక్తత

నాగార్జున సాగర్ డ్యాం వల్ల తెలంగాణ-అంధ్రప్రదేశ్ అధికారుల మధ్య నీటి విడుదల విషయంలో జరిగిన వాగ్వాదం తీవ్రం కావడంతో అక్కడ ఉధ్రిక్తత…