మిలాద్ ఉన్ నబీ సందర్భంగా భారీ ర్యాలీలు

హైదరాబాద్ తో సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మహ్మద్ ప్రవస్త జన్మదినం మిలాద్-ఉన్-నబి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. పండుగను పురస్కరించుకుని మసీదులను అందంగా…