అదుపుతప్పిన జల్లి"కట్టు" ఉధ్యమం

జల్లికట్టు కోసం తమిళనాడులో శాంతియుతంగా జరుగుతున్న ఉధ్యమం హింసాత్మకంగా మారింది. జల్లికట్టు నిర్వహించుకునేందుకు వీలుగా ఆర్డినెన్సును జారీ చేసిన ప్రభుత్వం ఆందోళన…