ఆరు నూరైనా ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తాం:కేసీఆర్

తెలంగాణలో ప్రాజెక్టులు పూర్తికాకండా కొన్ని ముఠాలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయని అయితే అటువంటి అడ్డంకులు అన్నింటినీ దాటుకుని ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి…