అనవసరంగా బయటికి వస్తే ఇక జైలుకే

లాక్ డౌన్ నిబంధనలను మరింత కఠినంగా అమలు చేసేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రజలు లాక్…