రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డ టీవీ యాంకర్ లోబో

ప్రముఖ టీవీ యాంకర్, నటుడు లోబో గా ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన మహ్మదయ్ కయిమ్ జనగాం జిల్లా లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో…