జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ఏ పార్టీలో చేరబోతున్నారు?

సీబీఐ జాయింట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన లక్ష్మీనారాయణ రాజకీయాల్లోకి రానున్నారా..? ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న రాజకీయ వర్గాలతో పాటుగా రాజకీయా ఆశక్తి…