పొగాకు జోలికి పోవద్దంటూ కేవీ-1 విద్యార్థుల ప్రదర్శన

kv-1 uppal పొగాలు ఉత్పత్తుల వాడకం వల్ల కలిగే దుస్పరిణామాలను వివరిస్తూ ఉప్పల్ కేంద్రీయ విద్యాలయం-1 విద్యార్థులు అవగాహానా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.…

పెట్రోల్ ఆదా,ట్రాఫిక్ నియమాలపై కేవీ విద్యార్థుల ప్రదర్శన

ట్రాఫిక్ నియమాలు పాటించాలని, ఇంధనాన్ని ఆదాచేయాలని కోరుతూ కేవీ-1 ఉప్పల్ విద్యార్థులు అవగాహనా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. పాఠశాలలో 5బి కి చెందిన…