పొగాకు జోలికి పోవద్దంటూ కేవీ-1 విద్యార్థుల ప్రదర్శన

kv-1 uppal పొగాలు ఉత్పత్తుల వాడకం వల్ల కలిగే దుస్పరిణామాలను వివరిస్తూ ఉప్పల్ కేంద్రీయ విద్యాలయం-1 విద్యార్థులు అవగాహానా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.…