బరితెగించిన పాకిస్తాన్

    భారత మాజీ నేవీ అధికారి, పాకిస్తాన్ కోర్టు మరణ శిక్షవిధించిన కులభూషణ్ వ్యవహారంలో  పాకిస్తాన్ తన మొండి వైఖరిని…