నేతన్నకు కొత్త "పవర్"

సిరిసిల్ల పవర్ లూమ్ పరిశ్రమను మరింత అభివృద్ధి చేసేదిశగా ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. తమిళనాడులోని పల్లడం లో పర్యటించిన రాష్ట్ర మంత్రి…