కేశినేని ట్రావెల్స్ మూసివేత

తెలుగుదేశం ఎంపీకి చెందిన ప్రఖ్యాత కేశినేని ట్రావెల్స్ మూతపడింది. ప్రైవేటు బస్సు సర్వీసులలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతన సాధించిన కేశినేని ట్రావెల్స్…