రాజ్యసభకు అన్నివిధాలా అర్హుడు సంతోష్

తెలంగాణ రాష్ట్రసమితి (టీఆర్ఎస్) నుండి జోగగినపల్లి సంతోష్ ను రాజ్యసభకు పంపడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మొదటి నుండి సేవలను…