జియోకు పోటీగా బీఎస్ఎన్ఎల్ ఫ్రీ ఆఫర్

భారత టెలికాం రంగంలో జియో పెనుమార్పులకు శ్రీకారం చుట్టినట్టుగానే కనిపిస్తోంది. జియో రాకకము ముందు టెలికాం రంగంలో పోటీ ఉన్నప్పటికీ ధరల…