భారత్ కు గట్టి షాకిచ్చిన రష్యా

రష్యా భారత్ కు గట్టి షాకిచ్చింది. భారత్ కు అన్ని రంగాల్లో మద్దతు ఇస్తున్న రష్యా గతంలో ఎన్నడూ పాకిస్థాన్ తో…