ఆందోళనకు దిగిన హోంగార్డులు-రోడ్డు పై భైఠాయింపు

ఉద్యోగాల కోసం హోంగార్డులు ఆందోళన చేపట్టారు. అకారణంగా తమను విధుల్లో నుండి తొలగించారని, వెంటనే తమను ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవాలంటూ వారు ఖైరతాబాద్…