తగ్గేది లేదంటున్న ట్రంప్

ముస్లీంల మెజారిటీ ఉన్న ఏడు దేశాలకు చెందిన వారిని అమెరికాలోకి శరణార్థులుగా, వలసలుగా రాకుండా అడ్డుకుంటూ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని  అమెరికా అధ్యక్షుడు…