హైదరాబాద్ లో ఉచిత వైఫై

హైదరాబాద్ ప్రజలకు మరో అద్భతమైన సౌకర్యం త్వరలో చేరువ కానుంది. నగర వ్యయాప్తంగా ఉచితంగా వై.ఫై సౌకర్యం కల్పించే దిశగా అడుగులు…