రెండు రూపాయలకే కిలో టమాట

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో టమాట ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. కిలో రెండు రూపాయలు కూడా పలకడం లేదు. దీనితో టమాట రైతులు తీవ్రంగా…

కుంటుపడుతున్న వ్యవసాయం…

ఒక పక్క వర్షాభావ పరిస్థితులు, మరో పక్క పెద్ద నోట్ల రద్దు ఈ రెండు అంశాల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వ్యవసాయం తీవ్ర…