త్వరలో వేలిముద్రల ద్వారా చెల్లింపులు

కేవలం వేలిముద్రల ద్వారా చెల్లింపులు చేసుకునే విధంగా కొత్త విధానాన్ని త్వరలోనే తీసుకుని వస్తున్నట్టు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రకటించారు. నగదు…