గ్యాంగ్ రేప్ అంటూ యువతి నాటకం…

తనను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు గ్యాంగ్ రేప్ చేశారంటూ ఒక యువతి ఇచ్చిన తప్పుడు ఫిర్యాదు పోలీసులను ముప్పతిప్పలు పెట్టింది. తుపాకులతో బెదిరించిన…