డిపాజిట్లు దక్కించుకోలేని కమ్యూనిస్టులు

గతమెంతో ఘనం అయిన కమ్యూనిస్టు పార్టీల భవితవ్యం అగమ్యగోచరంగా తయారయింది. జాతీయ పార్టీలుగా ఒక వెలుగు వెలిగిన సీపీఐ, సీపీఎం లు…