నాగం రాకపై కాంగ్రెస్ లో మొదలైన ఆగం

ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో గట్టి పట్టున్న నేత నాగం జనార్థన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం ఖాయం అయిపోయింది. రేపో…