కుల రహిత రాజకీయాలు సాధ్యమేనా?

దేశంలో కుల, మత రాజకీయాలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. మతం,కులం,జాతి,వర్గం,భాష ప్రాతిపదికగా ఓట్లేయాలంటూ అడిగే ఏ విజ్ఞప్తి అయినా ఎన్నికల నిబంధనావళి…