11 మృతదేహాలు వెలికితీక-బిల్డర్ అరెస్ట్

నానక్ రాం గూడలో ఎడు అంతస్తుల భవనం కూలిన ఘటనలో సహాయక కార్యక్రమాలు దాదాపుగా పూర్తయ్యాయి. ఇప్పటివరకు ఈ ఘటనలో 11…

నానక్ రాం గూడ ఘటనలో 16 మంది మృతి?

హైదరాబాద్ నానక్ రాం గూడలో నిర్మాణంలో ఉన్న భవనం కుప్పకూలిన ఘటనలో 16 మంది మృతి చెందిఉంటారని భావిస్తున్నారు. వేగంగా సహాయక…