చేతులెత్తేసిన బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ….

హైదరాబాద్ లో బ్రాండ్ ప్యాక్టరీ షోరూంల ముందు ప్రజలు క్యూ కడుతున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో కొనుగోలు దారులు బ్రాండ్ ప్యాక్టరీ షోరూంలకు…