ఇదే స్పూర్తి,దీక్షతో భాషోధ్యమానికి కంకణ బద్దులం కావాలి

(డాక్టర్ బీ.ఎల్.ప్రసూన, విశ్రాంత తెలుగు ఉపాధ్యాయురాలు) ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు నభూతో అన్నట్టుగా జరిగాయి. తెలుగుపై ఉన్న మమకారాన్ని తట్టిలేపేలా జరిగిన…

తెలుగు టీచర్ డాక్టర్ బి.ఎల్.ప్రసూన పదవీవిరమణ

“తెలుగు టీచర్” గా సుపరిచితురాలు డాక్టర్ బి.ఎల్.లక్ష్మీ ప్రసూన పదవీవిరమణ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె తనికెళ్ల ఉన్నత పాఠశాలలో తెలుగు ఉపాధ్యాయురాలిగా…