'సూపర్' అని బుక్కయిన యాంకర్ రవి

సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్ లలో యాంకర్లుగా వ్యవహరించే వారు సెలబ్రెటీలు ఎవరేం మాట్లాడినా “సూపర్” అంటూ పొగడడం పరిపాటే. పాపం ఆ…