జయ లలితను హత్యచేశారు:అమృత

ఒక పథకం ప్రకారం తమ పెద్దమ్మ, తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలితను హత్య చేశారని జయలలిత చెల్లెలు కూతురు అమృత తీవ్ర…