కాంగ్రెస్ పని ఖతమేనా…

దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుమరుగు కానుందా…కాంగ్రెస్ పార్టీలో నాయకత్వ సమస్య తలెత్తిందా… ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఇదే  చర్చ జరుగుతోంది. ఐదు రాష్ట్రాల…