తెలుగు రాష్ట్రాలకు రు.500 నోట్లు

చిల్లర సమస్యతో అల్లాడుతున్న రాష్ట్ర ప్రజల కష్టాలు కొద్దిగా తీరనున్నాయి. బ్యాంకులు, ఏటీఎం లలో అన్నీ రెండు వేల రూపాయల నోట్లు…

అక్కడా రు.500 నోట్లను తీసుకోరు….

పాత ఐదు వందల రూపాయల నోటు చాలామణి గురువారం రాత్రి నుండి పూర్తిగా నిల్చిపోనుంది. గురువారం రాత్రి తరువాత ఈ నోట్లను…