ఖమ్మం పట్టణం లో 5కే రన్ విజయవంతం | 5k run in khammam

ఖమ్మం పట్టణం లో ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన 5కే రన్ విజయవంతం అయింది. ఉత్సాహంగా పలువురు ఈ 5కే…