చలామణిలోకి రు.200నోటు

ఆర్బీఐ కొత్త 200 రూపాయల నోట్లను చలామణిలోకి తీసుకుని రానుంది. పాత నోట్ల రద్దు నిర్ణయం తర్వాత కొత్తగా వస్తున్న నోట్లలో…