ముంబాయి పేలుళ్ల కేసులో ఇద్దరికి ఉరి శిక్ష

ముంబాయి పేలుళ్ల కేసులో ప్రత్యేక టాడా కోర్టు ఇద్దరికి ఉరిశిక్షను విధించగా మరో ఇద్దరికి జీవిత ఖైదు విధించింది. జీవిత ఖైదు…