కోర్టు వివాదంలో సివిల్ ర్యాంకర్ రోణంకి

జాతీయ స్థాయి సివిల్స్ పరీక్షల్లో 3వ ర్యాంకును సాధించడం ద్వారా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం రేపిన రోణంకి గోపాకృష్ణపై వివాదాలు ముసురుకుంటున్నాయి.…