ఇక హెచ్-1బి మరింత కష్టం

దేశంలోని సాఫ్టవేర్ ఉద్యోగుల్లో చాలా మంది కలలు కనే హెచ్-1 బి వీసాల మంజూరు మరింత కఠినతరం చేసే అవకాశం ఉందనే…